AZ
Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi
Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Kvalifikasiyalar Çərçivəsinin İcrası Üzrə Fəaliyyət Planının Layihəsi 2016-2022
AzST üzrə İşçi Qrup Azərbaycan Ali Təhsilində Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlar - Pilot Qiymətləndirmələr üzrə Təlimat Kitabçası
Ms Vusala Gurbanova Higher Education in Azerbaijan
Liia Lauri, Eila Heikkilä Kommunikasiya Strategiyası (2.7 saylı Fəaliyyət)
Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi Azərbaycan Respublikasının "Elm haqqında" qanunu
Təhsil Nazirliyinin Akkreditasiya və Nostrifikasiya İdarəsi Azərbaycan Ali Təhsilində Keyfiyyət Təminatı üzrə Standartlar və Təlimatlar
Təhsil Nazirliyi Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi
Təhsil Nazirliyi Ali təhsil müəssisəsinin Elmi Şurası haqqında Əsasnamə
1 2