AZ
Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi
  • Ali təhsil üzrə hüquqi və normativ çərçivənin nəzərdən keçirilməsi və Azərbaycan Kvalifikasiyalar Çərçivəsinin keyfiyyətin təminatı və ali təhsil hissələrinə dair qanunvericiliyinin muvafiq qaydada uyğunlaşdırılması məqsədilə konkret tövsiyələrin verilməsi;

 

  • AATM üzrə müsbət praktika nümunələri əsasında Təhsil Nazirliyi və müvafiq tərəf müqabillərinin koordinasiya və şəbəkələşmə potensialının artırılması;

 

  • AzKÇ-nin ali təhsil üzrə hissələrinin ali təhsil müəssisələri ilə birgə AATM KÇ-nə uyğun hazırlanması. Ali təhsil çərçivəsinin bütövlükdə icrası üçün yol xəritəsinin hazırlanması;

 

  • Azərbaycan ali təhsilində keyfiyyətə təminat üzrə standart və təlimatların Avropanın müvafiq standart və təlimatlarına uyğun hazırlanması və üç ali təhsil müəssisəsində sınaqdan keçirilməsi. 

 


Layihə Avropa İttifaqı tərəfindən maliyyələşdirilir. 

Layihənin tərəfdaşları