AZ
Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi
European Credit Transfer System Users Guide
AKÇ Ömür Boyu Təhsil üzrə Avropa Kvalifikasiyalar Çərçivəsi (AKÇ)
European Parliament Directive of European Parliament on Recognition of Professional Qualifications