AZ
Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi
FABRI Tədqiqatın məsuliyyətlə aparılması
MoEC Research and Innovation in Finland
EACEA State of Play of the Bologna Process in the Tempus Partner Countries, 2012
Avropa Kvalifikasiyalar Çərçivəsi Avropa ali təhsil məkanında keyfiyyət təminatı üzrə standartlar və təlimatlar (ESG)
Finnish Education Evaluation Center Audit manual for the quality systems of higher education institutions 2015–2018