AZ
Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi
Helka Kekäläinen Introduction to and Learning Outcomes
Helka Kekäläinen Short History of EHEA
Kirsi Hiltunen Student and working life involvement
Helka Kekäläinen New European Standards and Guidelines
Kirsi Hiltunen Introduction to Workshop on training experts
Kirsi Hiltunen Enhancing quality
Sirpa Moitus and Kauko Hämäläinen Bologna objectives
Touko Apajalahti Təlim nəticələrinə əsaslanan mühəndislik kurikulumları
Kirsi Hiltunen Applying the ESG in the Azerbaijani higher education system and disseminating good practices
Heli Mattisen Accreditation of study programmes – overview of the process
1 2 3 4 5 6 7 8 9