AZ
Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi
Arjen Deij AzKÇ-nin icrası
Ms. Helka Kekäläinen Linking pedagogical development with QA
Mr. Olav Aarna AzKÇ-nin EQF-lə uyğunlaşdırılması
Mr. Tauno Otto Mühəndislik proqramının planlaşdırılması
Ms. Heli Mattisen Quality Assurance of Higher Education in Estonia
Ms. Helka Kekäläinen Tasks, responsibilities and ethics of evaluator
Eve Eisenschmidt Müəllim hazırlığında təlim nəticələrinə əsaslanan kurikulum
Maiki Udam Nəticələrə əsaslanan kurikulumun hazırlanması
Kristiina Tõnnisson Təhsil proqramının hazırlanması
Ms. Eila Heikkilä Mission report of Activity: 2.7 Communication Strategy
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >