AZ
Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi
Kati Isoaho, Tiia Bach 4.2 saylı Fəaliyyət üzrə Missiyanın Hesabatına Əlavə: Cari Akkreditasiya və Keyfiyyət Təminatı Təcrübəsinin Öyrənilməsi/Avropa Standartları və Təlimatları ilə müqayisədə Çatışmazlıqların Təhlili
Sille Uusna, Achim Albrecht, Lagle Zobel 1.1 Saylı Fəaliyyətin Missiya Hesabatina Əlavə: Müqayisəli Cədvəl
Mr Touko Apajalahti, Ms Eve Eisenschmidt, Mr Tauno Otto, Ms Kristiina Tõnnisson, Ms Maiki Udam Mission report of Activity: 3.1 EHEA and QF EHEA Training
Kauko Hämäläinen, Jouni Kangasniemi, Rait Toompere 2.2 saylı Fəaliyyət (İslahatların Koordinasiyası) üzrə Missiyanın hesabatına əlavə
Maiki Udam, Aune Valk 3.2 saylı Fəaliyyətin missiya hesabatı - Boşluqların təhlili: Azərbaycan Milli Kvalifikasiyalar Çərçivəsinin Avropa Kvalifikasiyalar Çərçivəsi ilə müqayisəsi
Ms Kirsi Hiltunen, Ms Helka Kekäläinen, Ms Heli Mattisen Mission report of Activity: 4.3 Standards and Guidelines for Quality Assurance in Azerbaijan
Touko Apajalahti Təlim nəticələrinə əsaslanan mühəndislik kurikulumları
Kirsi Hiltunen Applying the ESG in the Azerbaijani higher education system and disseminating good practices
Heli Mattisen Accreditation of study programmes – overview of the process
Maiki Udam Azərbaycan Respublikası Ali Təhsili və Avropa Ali Təhsil Məkanının Kvalifikasiyalar Çərçivəsi arasında boşluğun aradan qaldırılması
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >