AZ
Ali təhsil sisteminin Avropa Ali Təhsil Məkanının tələblərinə daha da uyğunlaşdırılması məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə dəstək göstərilməsi layihəsi
Mr. Kauko Hämäläinen, Mr. Rait Toompere Mission report of Activity 2.3 Roadmap for Institutional Arrangements
Ms Helka Kekäläinen, Ms Heli Mattisen Mission report of Activity: 4.3 Standards and Guidelines for Quality Assurance in Azerbaijan
Mr Kauko Hämäläinen, Mr Rait Toompere Misison report of Activity 2.4 Steering and Coordinating
Kauko Hämäläinen, Rait Toompere Qısamüddətli ekspertlər Kauko Hämäläinen və Rait Toompere tərəfindən idarəetmə və koordinasiya məsələləri ilə bağlı tövsiyələr
Ms Kirsi Hiltunen, Ms Hannele Keränen Mission report of Activity 4.4 Fostering the Self-Evaluation Capacity
Sille Uusna, Heli Mattisen, Maiki Udam "1.2 Qanunvericilik bazasının təshihi" adlı Faəliyyət çərçivəsində hazırlanmış hesabatdan tövsiyələr
Prof. Kauko Hämäläinen Ali təhsil müəssisələri və əmək bazarı arasında əməkdaşlıq
Rait Toompere Universitetlərarası şəbəkələşmə və beynəlxalq əməkdaşlıq
FINEEC Finnish Education Evaluation Centre
Rait Toompere Archimedes Foundation
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >